Bible21Ezdráš5,16

Ezdráš 5:16

Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“


Verš v kontexte

15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘ 16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“ 17 Nuže, bude-li král ráčit, ať dá vy­hledat v babylon­ském králov­ském archivu, zda král Kýros sku­tečně naří­dil stav­bu Božího domu v Je­ruzalémě. Ne­chť nám král po­tom las­kavě sdělí svou vů­li v té věci.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený.

Evanjelický

16 Po­tom onen Šéšbac­car šiel, položil zá­klady domu Božieho v Jeruzaleme; od­vtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový.

Ekumenický

16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je.

Bible21

16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček