Bible21Ezdráš5,15

Ezdráš 5:15

Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘


Verš v kontexte

14 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které kdy­si Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do svého chrá­mu v Babylo­nu, král Kýros vy­ne­sl z babylon­ského chrá­mu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správ­cem. 15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘ 16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol mu: Vez­mi tieto nádoby, iď a slož ich v chráme, ktorý je v Jeruzaleme, a nech vy­stavia dom Boží na jeho mies­te.

Evanjelický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalem­skom chráme, lebo dom Boží sa znovu vy­buduje na pôvod­nom mies­te.

Ekumenický

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál!

Bible21

15 Přikázal mu: ‚Vez­mi toto náčiní, jdi a slož je v je­ruzalém­ském chrá­mu. Ne­chť je Boží dům vy­stavěn na svém původním místě!‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček