Bible21Ezdráš5,13

Ezdráš 5:13

Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven.


Verš v kontexte

12 Když ale po­tom naši ot­cové rozhněva­li Boha ne­bes, vy­dal je do ru­kou babylon­ského krále, Chal­dej­ce Nabukadne­za­ra, který ten chrám zbořil a lid vy­stěhoval do Babylo­nu. 13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven. 14 Zlaté a stříbrné náčiní Božího do­mu, které kdy­si Nabukadne­zar odne­sl z je­ruzalém­ského chrá­mu a za­ne­sl do svého chrá­mu v Babylo­nu, král Kýros vy­ne­sl z babylon­ského chrá­mu a dal je muži jménem Šešbacar, kterého jmenoval správ­cem.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale potom v pr­vom roku Cýra, babylon­ského kráľa, kráľ Cýrus roz­kázal vy­staviť ten­to dom Boží.

Evanjelický

13 Ale v pr­vom roku babylon­ského kráľa Kýra vy­dal kráľ Kýros roz­kaz vy­budovať ten­to dom Boží.

Ekumenický

13 Kráľ Kýros však vy­dal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie po­staviť ten­to Boží dom.

Bible21

13 Babylon­ský král Kýros pak v prvním roce své vlá­dy naří­dil, aby ten­to Boží dům byl znovu po­sta­ven.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček