Bible21Ezdráš4,14

Ezdráš 4:14

Poněvadž jsme však trvale od­dáni paláci, ne­moh­li jsme se déle dívat na toto zne­važování krále a po­sílá­me krá­li toto ozná­mení.


Verš v kontexte

13 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, přestanou od­vádět dávky, daně i po­platky, čímž způsobí ško­du králov­ské pokladně. 14 Poněvadž jsme však trvale od­dáni paláci, ne­moh­li jsme se déle dívat na toto zne­važování krále a po­sílá­me krá­li toto ozná­mení. 15 Ne­chť se hledá v archivech tvých ot­ců. Mezi záznamy nalez­neš a zvíš, že to město se bouři­lo a ško­di­lo všem králům a říším a že v něm od sta­rodáv­na vzni­kají po­vstání a vzpou­ry. Právě pro­to bylo to město zbořeno.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak teraz, pre­tože solíme soľou paláca, ne­sluší sa nám dívať sa nečin­ne na ob­nažovanie kráľa, a preto sme po­slali zp­rávu a oznámili sme to kráľovi,

Evanjelický

14 Teraz teda, keď sme v dvor­nej službe a ne­pat­rí sa nám hľadieť na po­hanu kráľovu, po­slali sme ten­to list a oznámili to kráľovi,

Ekumenický

14 Nuž a keďže solíme soľou paláca, ne­pat­rí sa, aby sme sa ďalej pri­zerali na poškodzovanie kráľa. Pre­to teraz podávame kráľovi túto správu,

Bible21

14 Poněvadž jsme však trvale od­dáni paláci, ne­moh­li jsme se déle dívat na toto zne­važování krále a po­sílá­me krá­li toto ozná­mení.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček