Bible21Ezdráš4,12

Ezdráš 4:12

Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy.


Verš v kontexte

11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem. 12 Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy. 13 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, přestanou od­vádět dávky, daně i po­platky, čímž způsobí ško­du králov­ské pokladně.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady.

Evanjelický

12 nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí vy­šli od teba a prišli k nám do Jeruzalema, začínajú stavať to od­boj­né a zlé mes­to, do­končujú hrad­by a opravujú zá­klady.

Ekumenický

12 Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vy­brali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mes­ta spur­ného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hrad­bami a opravujú zbúranis­ká.

Bible21

12 Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček