Bible21Ezdráš4,11

Ezdráš 4:11

(To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem.


Verš v kontexte

10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem. 11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem. 12 Ozna­muje­me krá­li, že Ži­dé, kteří od tebe do­razi­li k nám, se usa­di­li v Je­ruzalémě a chtějí to zlé a od­bojné město znovu vy­stavět. Za­ča­li bu­dovat hrad­by a už opravi­li zákla­dy.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

11 toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz

Ekumenický

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi; tvoji služob­níci, ľudia spoza Rieky, a tak ďalej.

Bible21

11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček