Bible21Ezdráš3,13

Ezdráš 3:13

takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.


Verš v kontexte

11 Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu. 12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí, 13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

Evanjelický

13 Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.

Ekumenický

13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

Bible21

13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček