Bible21Ezdráš3,12

Ezdráš 3:12

Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí,


Verš v kontexte

11 Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu. 12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí, 13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale mnohí z kňazov a Levitov a z hláv ot­cov, star­ci, ktorí videli tam­ten pr­vý dom, keď za­kladali ten­to dom pred ich očami, plakali veľkým hlasom, kým zase mnohí v radost­nom po­krikovaní po­z­dvihovali s­voj hlas,

Evanjelický

12 Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, star­ci, ktorí videli pr­vý dom, keď pred ich očami boli kladené zá­klady toh­to domu, na­hlas plakali, ale mnohí zas na­hlas od rados­ti po­krikovali.

Ekumenický

12 Mnohí z kňazov, levitov a rodových náčel­níkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami klád­li zá­klad toh­to chrámu. Mnohí sa zas ozývali na­tešeným hlasom,

Bible21

12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček