Bible21Ezdráš3,11

Ezdráš 3:11

Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu.


Verš v kontexte

10 Když stavi­te­lé pokláda­li zákla­dy Hos­po­di­nova chrá­mu, kněží ob­lečení do slavnostních rouch stá­li na svých mís­tech s trub­ka­mi stejně jako levi­té, synové Asafovi, s či­ne­ly, aby chvá­li­li Hos­po­di­na pod­le po­kynů iz­rael­ského krále Davi­da. 11 Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu. 12 Mno­zí ze starších kněží, levi­tů a rodových vůd­ců, kteří ještě pa­ma­tova­li původní chrám, hla­si­tě pla­ka­li, když na vlastní oči vi­dě­li po­ložení základů to­ho­to chrá­mu. Mno­zí jiní ale křiče­li ra­dostí,

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A chváliac a oslavujúc Hos­podina od­povedali si navzájom, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá nad Iz­raelom na veky. A všetok ľud po­krikoval veľkým krikom radost­ným chváliac Hos­podina nad založením domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

11 S jasotom spievali chválu Hos­podinovi: Lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milo­sr­den­stvo nad Iz­raelom. Všetok ľud s veľkým jasotom po­krikoval chváliac Hos­podina, pre­tože bol položený zá­klad domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

11 Striedavo chválili a velebili Hos­podina spevom: Lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky nad Iz­raelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hos­podina, že bol položený zá­klad Hos­podinov­ho domu.

Bible21

11 Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček