Bible21Ezdráš2,2

Ezdráš 2:2

pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du:


Verš v kontexte

1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku 2 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du: 3 synové Pa­rošovi 2 172

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, so Sarai­ášom, s Reelai­ášom, Mar­doche­om, Bilšanom, Mis­parom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov, ľudu Iz­raelov­ho:

Evanjelický

2 tí, ktorí prišli so Zerubábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Sérájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom, Baanom; počet mužov ľudu iz­rael­ského:

Ekumenický

2 tí, čo prišli so Zerub­bábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu:

Bible21

2 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du:

Bible21Ezdráš2,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček