Bible21Ezdráš2,1

Ezdráš 2:1

Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku


Verš v kontexte

1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku 2 pod ve­dením Ze­ru­bábe­la, Jošuy, Ne­he­miáše, Se­rajáše, Re­e­lajáše, Mor­de­chaje, Bi­lša­na, Mispa­ra, Bigvaje, Re­chu­ma a Baany. Toto je sou­pis iz­rael­ského li­du: 3 synové Pa­rošovi 2 172

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú synovia krajiny Júdovej, ktorí išli hore zo zajatia pre­stehovaných, ktorých bol pre­stehoval Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, do Babylona, a na­vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta,

Evanjelický

1 Toto sú prís­lušníci kraja, ktorí vy­šli zo zajatia vy­hnan­cov, ktorých babylon­ský kráľ Nebúkad­necar od­vliekol do Babylonie, a vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Ekumenický

1 Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta;

Bible21

1 Toto jsou krajané, kteří se vrá­ti­li ze za­jetí v Babylo­nu, kam byli jako vy­hnan­ci za­vlečeni babylon­ským králem Nabukadne­za­rem. Vrá­ti­li se do­mů do Je­ruzalé­ma a do ostatních měst v Jud­s­ku

Bible21Ezdráš2,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček