Bible21Ezdráš1,5

Ezdráš 1:5

Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě.


Verš v kontexte

4 Kdoko­li z jeho vy­hnan­ců bude po­tře­bovat po­moc k návra­tu, ne­chť jej obyva­te­lé v místě jeho byd­liště podpoří stříbrem i zla­tem, zbožím a do­bytkem spo­lu s dob­rovolnou obětí pro dům Bo­ha, který je v Je­ruzalémě. 5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě. 6 Všich­ni z je­jich oko­lí je vy­bavi­li stříbrný­mi a zlatý­mi předmě­ty, zbožím a do­bytkem i draho­cennost­mi a k tomu při­da­li své dob­rovolné obě­ti.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak po­vs­taly hlavy ot­cov pokolenia Júdu a Ben­jamina a kňazi a Leviti, každý, ktorého ducha zo­budil Bôh, aby išiel hore staväť dom Hos­podinov, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

5 Po­vs­tali náčel­níci rodín jud­ských a ben­jamín­skych, aj kňazi a levíti, všet­ci, ktorých ducha po­vzbudil Boh, aby šli budovať dom Hos­podinov v Jeruzaleme.

Ekumenický

5 A tak sa vy­brali rodoví náčel­níci Júdu a Ben­jamína, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svoj­ho ducha, aby šiel a staval Hos­podinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme.

Bible21

5 Před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů Judy a Ben­jamí­na, stejně jako kněží a levi­té i všich­ni, je­jichž du­cha Hos­po­din pro­bu­dil, se tedy vy­da­li stavět Hos­po­dinův chrám v Je­ruzalémě.

Bible21Ezdráš1,5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček