Bible21Ezdráš1,3

Ezdráš 1:3

Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě.


Verš v kontexte

2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě. 3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě. 4 Kdoko­li z jeho vy­hnan­ců bude po­tře­bovat po­moc k návra­tu, ne­chť jej obyva­te­lé v místě jeho byd­liště podpoří stříbrem i zla­tem, zbožím a do­bytkem spo­lu s dob­rovolnou obětí pro dům Bo­ha, který je v Je­ruzalémě.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Preto, kto je kde medzi vami zo všet­kého jeho ľudu, nech je jeho Bôh s ním, a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Jud­sku, a nech stavia dom Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho; to je ten Bôh, ktorý je v Jeruzaleme.

Evanjelický

3 Kto je medzi vami zo všet­kého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Jud­sku a nech buduje dom Hos­podina, Boha iz­rael­ského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

Ekumenický

3 Kto spomedzi vás pat­rí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vy­dá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku, a nech buduje dom Hos­podina, Boha Iz­raela; to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme.

Bible21

3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě.

Bible21Ezdráš1,3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček