Bible21Ezdráš1,2

Ezdráš 1:2

Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě.


Verš v kontexte

1 Prvního roku per­ského krále Ký­ra se na­plni­lo Hos­po­di­novo slovo řečené ús­ty Je­re­miáše. Hos­po­din podní­til du­cha per­ského krále Ký­ra, aby po ce­lé své říši dal roz­hlá­sit slovem i pís­mem: 2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě. 3 Kdoko­li mezi vá­mi patří k jeho li­du, Bůh buď s ním. Smí­te ode­jít do Je­ruzalé­ma v Jud­s­ku a stavět tam dům Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, Bo­hu, který je v Je­ruzalémě.

späť na Ezdráš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Cýrus, perz­ský kráľ: Hos­podin, Bôh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on mi naložil, aby som mu vy­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Jud­sku.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Boh nebies, Hos­podin, dal mi všet­ky kráľov­stvá zeme a pri­kázal mi vy­budovať Mu dom v Jeruzaleme v Jud­sku.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí perz­ský kráľ Kýros: Hos­podin, Boh nebies, mi dal všet­ky kráľov­stvá zeme a on ma po­veril, aby som mu po­stavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku.

Bible21

2 Tak praví Kýros, král per­ský: Hos­po­din, Bůh ne­bes, jenž mi dal všech­na králov­ství země, mi uložil, abych mu vy­stavěl dům v jud­ském Je­ruzalémě.

Bible21Ezdráš1,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček