Bible21Exodus6,25

Exodus 6:25

Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách.


Verš v kontexte

24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny. 25 Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách. 26 To je ten Áron a Mo­jžíš, kterým Hos­po­din ře­kl: „Vyveď­te syny Iz­rae­le z egyptské země houf za houfem.“

späť na Exodus, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 A Eleazár, syn Áronov, si vzal z dcér Putielových za ženu, ktorá mu porodila Pin­chasa. To hlavy ot­cov Levitov podľa svojich čeľadí.

Evanjelický

25 Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jed­nu z dcér Pútíélových, tá mu porodila Pín­chása. To sú hlavy rodov Lévíj­cov podľa svojich čeľadí.

Ekumenický

25 Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jed­nu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pin­chása. To sú náčel­níci Lévi­ov­cov podľa ich rodov.

Bible21

25 Áronův syn Ele­azar si pak vzal za ženu jednu z Pu­tie­lových dcer a ta mu po­ro­di­la Pinchase. To jsou vůd­cové levi­tských rodů po jednot­livých ro­dinách.

Bible21Exodus6,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček