Bible21Exodus6,23

Exodus 6:23

Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra.


Verš v kontexte

22 Synové Uzie­lovi: Mišael, El­cafan a Si­t­ri. 23 Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra. 24 Synové Ko­rachovi: Asir, Elká­na a Abi­a­saf – to jsou ko­rachov­ské ro­di­ny.

späť na Exodus, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 A Áron si vzal Alžbetu, dcéru Am­minadábovu, ses­tru Názonovu, za ženu, a porodila mu Nádaba a Abihú-va, Eleazára a Itamára.

Evanjelický

23 Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, ses­tru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára.

Ekumenický

23 Áron si vzal za ženu Elíšebu, dcéru Am­mínadaba, ses­tru Na­chšóna. Tá mu porodila Nádaba, Abíhua, Eleazára a Ítamara.

Bible21

23 Áron si vzal za ženu Eliše­bu, dce­ru Ami­na­da­bovu a sest­ru Na­chšo­novu, a ta mu po­ro­di­la Náda­ba, Abi­hua, Ele­aza­ra a Ita­ma­ra.

Bible21Exodus6,23

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček