Bible21Exodus37,10

Exodus 37:10

Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký.


Verš v kontexte

9 Che­ru­bové mě­li roz­pjatá kříd­la, ji­miž za­stiňova­li sli­tovnici. Byli ob­ráceni če­lem k sobě a tváře­mi se skláně­li nad sli­tovnici. 10 Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký. 11 Ob­ložil jej čis­tým zla­tem a po jeho obvo­du udělal zlatý věnec.

späť na Exodus, 37

Príbuzné preklady Roháček

10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký.

Evanjelický

10 Po­tom urobil stôl z akáci­ového dreva dva lak­te dl­hý, lakeť široký a pol­druha lakťa vy­soký.

Ekumenický

10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký.

Bible21

10 Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký.

Bible21Exodus37,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček