Bible21Exodus33,16

Exodus 33:16

Jak by se ji­nak po­znalo, že máš ve mně a v mém lidu za­líbení, než když půjdeš s ná­mi? Právě to mě i tvůj lid od­liší od každého lidu na po­vrchu země.“


Verš v kontexte

15 Mo­jžíš mu ře­kl: „Nemá-li s ná­mi jít tvá přítom­nost, nikam nás od­sud ne­voď! 16 Jak by se ji­nak po­znalo, že máš ve mně a v mém lidu za­líbení, než když půjdeš s ná­mi? Právě to mě i tvůj lid od­liší od každého lidu na po­vrchu země.“ 17 Hos­po­din Mo­jžíšovi od­po­věděl: „Splním i tuto tvou prosbu, ne­boť jsem v to­bě našel za­líbení a znám tě osobně.“

späť na Exodus, 33

Príbuzné preklady Roháček

16 A kde po čomže sa po­zná, že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud? Či azda nie po tom, že poj­deš s na­mi, a že budeme t­vojou dob­rotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všet­kých ľudí, ktorí na tvári zeme?

Evanjelický

16 Veď po čom možno po­znať, že som našiel priazeň v Tvojich očiach, ja i Tvoj ľud? Či nie po tom, že Ty pôj­deš s na­mi? Tak mňa a Tvoj ľud bude možné od­líšiť od os­tat­ných národov, ktoré sú na po­vr­chu zeme!

Ekumenický

16 Ako inak po­znám, že som spolu s tvojím ľudom zís­kal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôj­deš s nami? Tým sa budem spolu s tvojím ľudom líšiť od os­tat­ných národov na zemi.

Bible21

16 Jak by se ji­nak po­znalo, že máš ve mně a v mém lidu za­líbení, než když půjdeš s ná­mi? Právě to mě i tvůj lid od­liší od každého lidu na po­vrchu země.“

Bible21Exodus33,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček