Bible21Exodus30,16

Exodus 30:16

Toto výkupné stříbro, které vy­be­reš od synů Iz­rae­le, vy­naložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Iz­rae­le to bude před Hos­po­di­nem připo­mínkou vy­kou­pení vašich životů.“


Verš v kontexte

15 Když bu­dete Hos­po­di­nu ode­vzdávat ten­to příspěvek k vy­kou­pení vašich živo­tů, ne­dá bo­hatý více a chudý ne­dá méně než půl še­ke­lu. 16 Toto výkupné stříbro, které vy­be­reš od synů Iz­rae­le, vy­naložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Iz­rae­le to bude před Hos­po­di­nem připo­mínkou vy­kou­pení vašich životů.“ 17 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

späť na Exodus, 30

Príbuzné preklady Roháček

16 A vez­meš peniaze toho pokrytia od synov Iz­raelových a dáš ich na službu stánu shromaždenia, a budú synom Iz­raelovým na pamiat­ku pred Hos­podinom, na po­krytie h­riechu na vašich dušiach.

Evanjelický

16 Od Iz­rael­cov vy­ber peniaze zmierenia a daj ich na ob­sluhu svätos­tán­ku; to bude Iz­rael­com na pamiat­ku pred Hos­podinom na vy­konanie zmierenia za vás.

Ekumenický

16 Od Iz­raelitov po­vyberáš čias­t­ku na zmierenie a po­užiješ ho na službu pri stane stretávania. To bude pre Iz­raelitov pamiat­ka pred Hos­podinom, keď sa bude za vás konať ob­rad zmierenia.

Bible21

16 Toto výkupné stříbro, které vy­be­reš od synů Iz­rae­le, vy­naložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Iz­rae­le to bude před Hos­po­di­nem připo­mínkou vy­kou­pení vašich životů.“

Bible21Exodus30,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček