Bible21Exodus21,22

Exodus 21:22

Když se bu­dou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vy­jde plod, ale k další­mu ublížení ne­do­jde, mu­sí pa­cha­tel za­pla­tit poku­tu, ja­kou mu uloží manžel té že­ny; za­platí pod­le roz­hodnutí soud­ců.


Verš v kontexte

21 Jest­liže však zůstane naživu den nebo dva, ne­bu­de po­mstěn, ne­boť je jeho majetkem. 22 Když se bu­dou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vy­jde plod, ale k další­mu ublížení ne­do­jde, mu­sí pa­cha­tel za­pla­tit poku­tu, ja­kou mu uloží manžel té že­ny; za­platí pod­le roz­hodnutí soud­ců. 23 Jest­liže však do­jde k ublížení, mu­síš dát život za život,

späť na Exodus, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby sa po­svárili mužovia a uderili by tehot­nú ženu, tak že by vy­šiel jej plod, avšak by nebolo ub­líženia na živote, is­tot­ne bude po­kutovaný tak, ako naloží na neho muž tej ženy, a dá podľa usúdenia sudcov.

Evanjelický

22 Keby sa mužovia po­bili a pri­tom by ud­reli tehot­nú ženu, takže by mala po­trat, ale ne­stane sa smr­teľná nehoda, páchateľ bude peňažite po­kutovaný, ako mu určí manžel onej ženy; za­platí podľa sud­cov­ského roz­hod­nutia.

Ekumenický

22 Ak sa muži medzi sebou po­bijú a úder pri­tom za­siah­ne tehot­nú ženu tak, že po­tratí, no sama ne­príde o život, vin­ník za­platí také odškod­né, aké bude žiadať jej muž, a odo­vzdá ho podľa roz­hod­nutia sud­cov.

Bible21

22 Když se bu­dou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z ní vy­jde plod, ale k další­mu ublížení ne­do­jde, mu­sí pa­cha­tel za­pla­tit poku­tu, ja­kou mu uloží manžel té že­ny; za­platí pod­le roz­hodnutí soud­ců.

Bible21Exodus21,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček