Bible21Exodus20,11

Exodus 20:11

V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej.


Verš v kontexte

10 ale sedmý den je dnem odpočinku, za­svěceným Hos­po­di­nu, tvé­mu Bo­hu. Ne­bu­deš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dce­ra, tvůj ot­rok ani tvá děvečka, tvé do­bytče ani přis­těhovalec ve tvých branách. 11 V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej. 12 Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na ze­mi, kte­rou ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.

späť na Exodus, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho.

Evanjelický

11 lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval; pre­to Hos­podin požeh­nal deň sviatočného od­počin­ku a po­svätil ho!

Ekumenický

11 Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho.

Bible21

11 V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej.

Bible21Exodus20,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček