Bible21Exodus16,35

Exodus 16:35

Synové Iz­rae­le jedli manu čtyřicet let, dokud ne­veš­li do země, v níž mě­li byd­let; tu manu jedli, dokud ne­přiš­li k hranicím kanaán­ské země.


Verš v kontexte

34 A tak jej Áron po­stavil před Tru­hlou svě­de­ctví, aby to bylo uchováno, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 35 Synové Iz­rae­le jedli manu čtyřicet let, dokud ne­veš­li do země, v níž mě­li byd­let; tu manu jedli, dokud ne­přiš­li k hranicím kanaán­ské země. 36 (Omer je deseti­na efy.)

späť na Exodus, 16

Príbuzné preklady Roháček

35 A synovia Iz­raelovi jed­li man­nu štyrid­sať rokov, až do­kiaľ ne­prišli do zeme, v ktorej mali bývať; man­nu jed­li, kým ne­prišli k po­hraničiu Kananej­skej zeme.

Evanjelický

35 Iz­rael­ci jed­li man­nu 40 rokov, až kým ne­prišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu.

Ekumenický

35 Iz­raeliti jed­li man­nu štyrid­sať rokov, kým ne­prišli do krajiny, v ktorej sa mali usíd­liť. Jedávali man­nu, kým ne­prišli k hraniciam Kanaánu.

Bible21

35 Synové Iz­rae­le jedli manu čtyřicet let, dokud ne­veš­li do země, v níž mě­li byd­let; tu manu jedli, dokud ne­přiš­li k hranicím kanaán­ské země.

Bible21Exodus16,35

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček