Bible21Exodus16,33

Exodus 16:33

Áro­novi pak Mo­jžíš ře­kl: „Vez­mi džbán, na­plň jej ome­rem many a po­stav jej před Hos­po­di­na, ať je to uchováno pro všech­na vaše pokolení.“


Verš v kontexte

32 Mo­jžíš ře­kl: „Hos­po­din přikázal to­to: Naber toho je­den omer, ať je to uchováno pro všech­na vaše poko­lení. Ať vi­dí pokrm, jímž jsem vás kr­mil na pouš­ti, když jsem vás vy­ve­dl z Egypta.“ 33 Áro­novi pak Mo­jžíš ře­kl: „Vez­mi džbán, na­plň jej ome­rem many a po­stav jej před Hos­po­di­na, ať je to uchováno pro všech­na vaše pokolení.“ 34 A tak jej Áron po­stavil před Tru­hlou svě­de­ctví, aby to bylo uchováno, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.

späť na Exodus, 16

Príbuzné preklady Roháček

33 A Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jed­nu nádobu a daj do nej pl­ný omer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia.

Evanjelický

33 Po­tom Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jeden krčah a daj doň pl­ný ómer man­ny a polož ho pred Hos­podina, aby sa za­choval pre po­kolenia.

Ekumenický

33 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi džbán, na­syp doň pl­ný ómer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby sa za­chovala pre vaše po­kolenia.

Bible21

33 Áro­novi pak Mo­jžíš ře­kl: „Vez­mi džbán, na­plň jej ome­rem many a po­stav jej před Hos­po­di­na, ať je to uchováno pro všech­na vaše pokolení.“

Bible21Exodus16,33

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček