Bible21Exodus14,27

Exodus 14:27

Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku nad moře. Když na­stalo ráno, moře se vrá­ti­lo na původní místo a Egypťané utíka­li pro­ti ně­mu. Tak Hos­po­din vmetl Egypťa­ny do­prostřed moře.


Verš v kontexte

26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí zpět – na Egypťa­ny, na je­jich vozy i je­jich jezdce.“ 27 Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku nad moře. Když na­stalo ráno, moře se vrá­ti­lo na původní místo a Egypťané utíka­li pro­ti ně­mu. Tak Hos­po­din vmetl Egypťa­ny do­prostřed moře. 28 Jak se vody vrace­ly, po­hř­bi­ly vozy i jezd­ce, ce­lé fa­rao­novo voj­sko, jež vešlo za Iz­rae­li­ty do moře. Ne­zůstal z nich ani je­den.

späť na Exodus, 14

Príbuzné preklady Roháček

27 V­tedy vystrel Mojžiš svoju ruku na more, a more sa na­vrátilo pred ránom ku svojej moci, a Egypťania utekali oproti ne­mu, a tak vrh­nul Hos­podin Egypťana do­pro­stred mora.

Evanjelický

27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvod­né mies­to; Egypťania však utekali proti ne­mu, a tak Hos­podin voh­nal Egypťanov do­pro­stred mora.

Ekumenický

27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a to sa nad­ránom vrátilo na svoje mies­to. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hos­podin ich zalial vl­nami upro­stred mora.

Bible21

27 Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku nad moře. Když na­stalo ráno, moře se vrá­ti­lo na původní místo a Egypťané utíka­li pro­ti ně­mu. Tak Hos­po­din vmetl Egypťa­ny do­prostřed moře.

Bible21Exodus14,27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček