Bible21Exodus14,24

Exodus 14:24

K ránu pak Hos­po­din shlé­dl z oh­nivého a ob­la­kového slou­pu na tá­bor Egypťanů a uvr­hl egyptský tá­bor do zmatku.


Verš v kontexte

23 Egypťané je pronásledova­li – všich­ni fa­rao­novi koně, jeho vozy i jezd­ci – a tak za nimi veš­li do­prostřed moře. 24 K ránu pak Hos­po­din shlé­dl z oh­nivého a ob­la­kového slou­pu na tá­bor Egypťanů a uvr­hl egyptský tá­bor do zmatku. 25 Za­dr­hl je­jich vozům ko­la, aby je mu­se­li těžce táhnout. Teh­dy Egypťané vy­křik­li: „U­teč­me před Iz­rae­lem! Hos­po­din za ně bo­juje pro­ti Egyptu!“

späť na Exodus, 14

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov.

Evanjelický

24 Za ran­nej stráže Hos­podin v oh­nivom a ob­lakovom stĺpe po­zrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egypt­skom tábore,

Ekumenický

24 V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku.

Bible21

24 K ránu pak Hos­po­din shlé­dl z oh­nivého a ob­la­kového slou­pu na tá­bor Egypťanů a uvr­hl egyptský tá­bor do zmatku.

Bible21Exodus14,24

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček