Bible21Exodus1,11

Exodus 1:11

Us­tanovi­li tedy nad nimi do­zorce, aby je utis­kova­li ro­bo­tou, a iz­rael­ský lid pro fa­rao­na vy­stavěl záso­bovací měs­ta Pi­tom a Ra­meses.


Verš v kontexte

10 Po­jď­me si roz­mys­let, co s ni­mi, aby se ne­roz­množi­li ještě více! Kdy­by vy­puk­la válka, moh­li by se při­dat k našim ne­přá­te­lům a ode­jít ze země!“ 11 Us­tanovi­li tedy nad nimi do­zorce, aby je utis­kova­li ro­bo­tou, a iz­rael­ský lid pro fa­rao­na vy­stavěl záso­bovací měs­ta Pi­tom a Ra­meses. 12 Čím více jej však utis­kova­li, tím více ros­tl a tím více se roz­máhal. Egypťa­ny jí­ma­la z Iz­rae­li­tů hrůza,

späť na Exodus, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to po­stavili nad ním úrad­níkov, ktorí vy­berali dane, aby ho trápili svojimi bremenami. A ľud vystavil fara­onovi mes­tá skladíšť, mes­to Pitom a Ram­ses.

Evanjelický

11 Tak ustanovili nad ním do­zor­cov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami; staval pre faraóna skladišt­né mes­tá Pitóm a Raam­ses.

Ekumenický

11 Pre­to nad ním ustanovili do­zor­cov, aby ho trápili ťažkými robotami. Staval pre faraóna zásobovacie mes­tá Pitóm a Raam­sés.

Bible21

11 Us­tanovi­li tedy nad nimi do­zorce, aby je utis­kova­li ro­bo­tou, a iz­rael­ský lid pro fa­rao­na vy­stavěl záso­bovací měs­ta Pi­tom a Ra­meses.

Bible21Exodus1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček