Bible21Ester9,25

Ester 9:25

Es­ter ale šla před krále, a ten vy­dal pí­semné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Ha­man zosnoval pro­ti Ži­dům, ob­rá­til zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skonči­li na kůlech.


Verš v kontexte

24 Onen arciži­do­bij­ce Ha­man, syn Ha­meda­ty Aga­gov­ce, si usmys­lel vy­hla­dit Ži­dy. Ho­dil si pur (ne­bo­li los), kdy je má zničit a vy­hla­dit. 25 Es­ter ale šla před krále, a ten vy­dal pí­semné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Ha­man zosnoval pro­ti Ži­dům, ob­rá­til zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skonči­li na kůlech. 26 Pro­to se těm dnům říká pu­rim, od toho slova pur. Kvůli vše­mu, co je za­psáno v této listině, co sami za­ži­li a co se jim vy­právělo,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keď to prišlo pred kráľa, roz­kázal lis­tom, aby sa jeho zlost­ný úmysel, ktorý bol umys­lel proti Židom, ob­rátil na jeho hlavu, a tak ho obesili i jeho synov na šibenicu.

Evanjelický

25 Avšak keď Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz na pís­me, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby padol na jeho hlavu a aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Ekumenický

25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici.

Bible21

25 Es­ter ale šla před krále, a ten vy­dal pí­semné nařízení, aby se ten zlovolný plán, který Ha­man zosnoval pro­ti Ži­dům, ob­rá­til zpět na jeho hlavu: on sám i jeho synové skonči­li na kůlech.

Bible21Ester9,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček