Bible21Ester1,19

Ester 1:19

Ne­chť král ráčí vy­dat králov­ské slovo, jež bude za­psáno mezi práva per­ská a méd­ská jako ne­po­mí­jivé, a sice že Vaš­ti už ne­smí při­jít před krále Xer­xe. Král si pak bude moci vy­brat za královnu ji­nou, lepší.


Verš v kontexte

18 Ještě dnes se manželky per­ských a méd­ských vel­možů do­slech­nou zprávu o královně a za­čnou všem králov­ským vel­možům odmlou­vat! Jako by ne­bylo dost ne­vážnosti a há­dek! 19 Ne­chť král ráčí vy­dat králov­ské slovo, jež bude za­psáno mezi práva per­ská a méd­ská jako ne­po­mí­jivé, a sice že Vaš­ti už ne­smí při­jít před krále Xer­xe. Král si pak bude moci vy­brat za královnu ji­nou, lepší. 20 A ne­chť král vy­dá výnos, který bude roz­hlášen po ce­lé jeho ve­liké říši: Všech­ny manželky ať ctí své manže­ly, vznešené i prosté!“

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Jest­li sa tedy vidí kráľovi za dob­ré, nech vy­j­de kráľov­ský roz­kaz zp­red jeho tvári, a nech sa to napíše medzi zákony Peržanov a Médov, aby toho nik­to neprekročil, že Vas­ta ne­prij­de viacej pred kráľa Ahas­vera, a jej kráľov­stvo nech dá kráľ jej družke, ktorá je lepšia než ona.

Evanjelický

19 Ak to kráľ uzná za dob­ré, nech vy­j­de od neho kráľov­ské slovo, vpíše sa medzi perz­ské a méd­ske zákony a nech sa ne­pre­stupuje, že totiž Vaští už ne­smie prísť pred kráľa Ahas­véra a že jej kráľov­skú hod­nosť dá kráľ inej, lepšej ako ona.

Ekumenický

19 Ak to kráľ uzná za vhod­né, nech vy­dá kráľov­ské nariadenie, ktoré sa za­píše medzi perz­ské a méd­ske zákony a nech sa ne­pre­stupuje: Vaští už ne­smie prísť pred kráľa Ahas­véra a on odo­vzdá jej kráľov­skú hod­nosť inej žene, lepšej než ona.

Bible21

19 Ne­chť král ráčí vy­dat králov­ské slovo, jež bude za­psáno mezi práva per­ská a méd­ská jako ne­po­mí­jivé, a sice že Vaš­ti už ne­smí při­jít před krále Xer­xe. Král si pak bude moci vy­brat za královnu ji­nou, lepší.

Bible21Ester1,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček