Bible21Efeským5,15

Efeským 5:15

Peč­livě dbej­te na to, jak ži­jete: ne­chovej­te se jako hlupáci, ale jako moud­ří li­dé.


Verš v kontexte

14 a všech­no, co vy­chází naje­vo, se stává jasným. Pro­to se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrt­vý­cha za­září ti Kristus!“ 15 Peč­livě dbej­te na to, jak ži­jete: ne­chovej­te se jako hlupáci, ale jako moud­ří li­dé. 16 Vy­užívej­te svěřený čas, pro­tože doba je zlá.

späť na Efeským, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 Teda hľaďte, jako by ste sa správ­ne chovali, nie ako ne­múd­ri, ale jako múd­ri,

Evanjelický

15 Prís­ne teda dbaj­te, ako ob­cujete, nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.

Ekumenický

15 Dávaj­te si teda dob­rý po­zor, ako si počínate; nie ako ne­múd­ri, ale ako múd­ri.

Bible21

15 Peč­livě dbej­te na to, jak ži­jete: ne­chovej­te se jako hlupáci, ale jako moud­ří li­dé.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček