Bible21Efeským3,4

Efeským 3:4

Během č­tení bu­dete sami moci po­znat, jak ro­zumím Kri­stovu tajem­ství,


Verš v kontexte

3 když mi skrze zje­vení dal po­znat tajem­ství, o němž jsem se už krát­ce zmínil dříve. 4 Během č­tení bu­dete sami moci po­znat, jak ro­zumím Kri­stovu tajem­ství, 5 které Bůh v před­chozích dobách li­dem ne­od­ha­lil, ale nyní je skrze Du­cha zjevil svým svatým apošto­lům a pro­rokům:

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 z čoho môžete čítajúc porozumieť môj­mu roz­umeniu sa v tajom­stve Kris­tovom),

Evanjelický

4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo,

Ekumenický

4 Keď si to prečítate, môžete spoz­nať, ako chápem Kris­tovo tajom­stvo.

Bible21

4 Během č­tení bu­dete sami moci po­znat, jak ro­zumím Kri­stovu tajem­ství,

Bible21Efeským3,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček