Bible21Efeským3,17

Efeským 3:17

Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce,


Verš v kontexte

16 Kéž vás jeho Duch pod­le bo­hatství jeho slávy po­silní ve vašem nit­ru. 17 Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce, 18 abys­te spo­lu se vše­mi svatý­mi moh­li po­stih­nout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach,

Evanjelický

17 aby Kris­tus pre­býval vierou vo vašich srd­ciach, a vy, za­korenení a založení v lás­ke,

Ekumenický

17 a aby Kris­tus skr­ze vieru pre­býval vo vašich srd­ciach, aby ste tak za­korenení a upev­není v láske

Bible21

17 Kéž Kri­stus pře­bývá skrze ví­ru ve vašich srd­cích! Kéž jste za­kořeněni a ukot­veni v lás­ce,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček