Bible21Efeským3,12

Efeským 3:12

v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou.


Verš v kontexte

11 Ten­to svůj od­věký záměr usku­tečnil v Kri­stu Ježíši, našem Pánu – 12 v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou. 13 Pro­sím te­dy, abys­te ne­klesa­li na mys­li kvů­li mým soužením, ne­boť jsou pro vás, pro vaši slávu.

späť na Efeským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru.

Evanjelický

12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho.

Ekumenický

12 V ňom sa od­važujeme i my vo viere pri­stupovať k Bohu slobod­ne a s dôverou.

Bible21

12 v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček