Bible21Efeským1,9

Efeským 1:9

Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si,


Verš v kontexte

8 kte­rou nás štědře za­hrnul se vší moud­rostí a pro­zíravostí. 9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si, 10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu.

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 oznámiac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej ľúbos­ti, ktorú si preduložil v sebe

Evanjelický

9 zjaviac nám tajom­stvo svojej vôle podľa svojej blaho­vôle, ktorú si pred­sav­zal v Ňom

Ekumenický

9 keď nám dal po­znať tajom­stvo svojej vôle, podľa svoj­ho milos­tivého roz­hod­nutia, v ktorom si pred­sav­zal,

Bible21

9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si,

Bible21Efeským1,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček