Bible21Efeským1,11

Efeským 1:11

Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no.


Verš v kontexte

10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu. 11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no. 12 My, kdo jsme složi­li na­dě­ji v Kri­stu, se tedy stává­me jeho chválou a slávou.

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 v ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičs­tvom Božím predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všet­ko podľa rady svojej vôle,

Evanjelický

11 (zjed­notiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa pred­sav­zatia Toho, ktorý koná všet­ko podľa roz­hod­nutia svojej vôle,

Ekumenický

11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa roz­hod­nutia toho, ktorý koná všet­ko podľa zámeru svojej vôle,

Bible21

11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček