Bible21Efeským1,10

Efeským 1:10

že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu.


Verš v kontexte

9 Ve své las­kavosti nám dal po­znat tajem­ství své vůle – před­sevzal si, 10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu. 11 Právě v něm se i nám do­stalo podílu na vy­vo­lení; byli jsme předurčeni pod­le před­sevzetí To­ho, který roz­hodnutím své vůle působí všech­no.

späť na Efeským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 cieľom správy pl­nos­ti časov do­ved­na sob­rať všet­ko v Kris­tovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi,

Evanjelický

10 na uplat­nenie pl­nos­ti časov: totiž v Kris­tovi ako v Hlave zjed­notiť všet­ko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;

Ekumenický

10 že podľa plánu, až sa na­pl­ní čas zjed­notí v Kristovi ako v hlave všet­ko, čo je na nebi i na zemi.

Bible21

10 že až se na­plní čas, usku­teční svůj plán a shro­máždí všech­no na nebi i na zemi do jedno­ty v Kri­stu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček