Bible21Deuteronomium9,7

Deuteronomium 9:7

Vzpo­meň si a ne­za­po­mínej, jak jsi po­pou­zel Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na pouš­ti. Ode dne, kdy jsi vy­šel z Egyp­ta, až do svého přícho­du sem jste se bouři­li pro­ti Hos­po­di­nu.


Verš v kontexte

6 Věz te­dy, že Hos­po­din, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem ne­dává za dě­dictví pro tvou sprave­dlnost – jste pře­ce tvrdošíjný lid! 7 Vzpo­meň si a ne­za­po­mínej, jak jsi po­pou­zel Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na pouš­ti. Ode dne, kdy jsi vy­šel z Egyp­ta, až do svého přícho­du sem jste se bouři­li pro­ti Hos­po­di­nu. 8 Po­pou­ze­li jste Hos­po­di­na i na Orébu, až se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vy­hla­dit.

späť na Deuteronomium, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Pamätaj, nezabud­ni, že si popudzoval k hnevu Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti odo dňa, ktorého si vy­šiel z Egypt­skej zeme, do­kiaľ ste len ne­prišli na toto mies­to; staväli ste sa Hos­podinovi na od­por.

Evanjelický

7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti; odo dňa, čo si vy­šiel z Egyp­ta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi.

Ekumenický

7 Pamätaj na to a nezabúdaj, ako si hneval Hos­podina, svoj­ho Boha, na púšti. Od­vtedy, ako ste vy­šli z Egypta, až kým ste ne­prišli na toto mies­to, priečili ste sa Hos­podinovi.

Bible21

7 Vzpo­meň si a ne­za­po­mínej, jak jsi po­pou­zel Hos­po­di­na, svého Bo­ha, na pouš­ti. Ode dne, kdy jsi vy­šel z Egyp­ta, až do svého přícho­du sem jste se bouři­li pro­ti Hos­po­di­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček