Bible21Deuteronomium7,23

Deuteronomium 7:23

Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni.


Verš v kontexte

22 Hos­po­din, tvůj Bůh, před te­bou ty náro­dy vy­tlačí po­stupně; ne­bu­deš je moci zdo­lat rych­le, aby se pro­ti to­bě ne­roz­množi­la divoká zvěř. 23 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni. 24 Vy­dá do tvých ru­kou i je­jich krále, takže vy­mažeš je­jich jméno pod ne­bem. Žádný před te­bou ne­ob­sto­jí, všech­ny je vy­hladíš.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

23 Avšak Hospodin, tvoj Bôh, ich vydá pred tvojou tvárou a bude ich desiť veľkým desením, do­kiaľ nebudú vy­hladení.

Evanjelický

23 Hos­podin, tvoj Boh, vy­dá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­hubené.

Ekumenický

23 No Hos­podin, tvoj Boh, ti tie národy vy­dá a uvedie ich do veľkého zmät­ku, kým nebudú vy­ničené.

Bible21

23 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti je vy­dá, a bu­dou žít v na­pro­sté hrůze, dokud ne­bu­dou vy­hlazeni.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček