Bible21Deuteronomium6,14

Deuteronomium 6:14

Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů.


Verš v kontexte

13 Hos­po­di­na, svého Bo­ha, bu­deš ctít, jemu bu­deš sloužit a při jeho jménu bu­deš přísahat. 14 Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů. 15 Vž­dyť Hos­po­din, tvůj Bůh, jenž upro­střed tebe pře­bývá, je žár­livě mi­lu­jící Bůh! Ji­nak pro­ti to­bě vzplane hněv Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, a vy­hladí tě z po­vrchu země.

späť na Deuteronomium, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 Ne­poj­dete za inými boh­mi, z bohov národov, ktoré vôkol vás.

Evanjelický

14 Ne­na­sleduj iných bohov z božs­tiev okolitých národov,

Ekumenický

14 Ne­na­sleduj bohov spomedzi božs­tiev iných národov z vášho okolia, lebo Hos­podin, tvoj Boh, je žiar­livý Boh upro­stred teba.

Bible21

14 Ne­smíš následovat cizí bo­hy, žádné z bo­hů okolních národů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček