Bible21Deuteronomium5,33

Deuteronomium 5:33

Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.


Verš v kontexte

31 Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všech­na přikázání, pravi­dla a záko­ny, ji­mž je bu­deš učit, aby je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jim dávám za dědictví.“ 32 Pro­to peč­livě do­držuj­te, co vám Hos­po­din, váš Bůh, přikázal. Ne­u­chyluj­te se na­pravo ani nale­vo. 33 Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.

späť na Deuteronomium, 5

Príbuzné preklady Roháček

33 Po každej tej ces­te, ktorú vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh, poj­dete, aby ste žili, a aby vám bolo dob­re, a aby ste dlho žili v zemi, ktorú zauj­mete do dedičs­tva.

Evanjelický

33 Vo všet­kom budete kráčať tou ces­tou, ktorú vám vy­značil Hos­podin, váš Boh, aby ste moh­li žiť, aby sa vám dob­re vodilo a aby ste dlho žili v krajine, ktorú zauj­mete.

Ekumenický

33 Vo všet­kom sa pri­dŕžaj­te ces­ty, ktorou vám Hos­podin, váš Boh, pri­kázal ísť, aby ste zo­stali nažive, dob­re sa vám vodilo a dlho ste žili v krajine, ktorú máte ob­sadiť.

Bible21

33 Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček