Bible21Deuteronomium5,32

Deuteronomium 5:32

Pro­to peč­livě do­držuj­te, co vám Hos­po­din, váš Bůh, přikázal. Ne­u­chyluj­te se na­pravo ani nale­vo.


Verš v kontexte

31 Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všech­na přikázání, pravi­dla a záko­ny, ji­mž je bu­deš učit, aby je do­držova­li v ze­mi, kte­rou jim dávám za dědictví.“ 32 Pro­to peč­livě do­držuj­te, co vám Hos­po­din, váš Bůh, přikázal. Ne­u­chyluj­te se na­pravo ani nale­vo. 33 Vž­dy jdě­te po cestě, kte­rou vám určil Hos­po­din, váš Bůh. Pak bu­dete mít dlouhý a šťastný život v ze­mi, kte­rou se chys­tá­te ob­sa­dit.

späť na Deuteronomium, 5

Príbuzné preklady Roháček

32 A tedy pozorujte, aby ste činili tak, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Bôh; ne­uchýlite sa ani napravo ani naľavo.

Evanjelický

32 Dbaj­te, aby ste hovorili, ako vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh, ne­od­bočuj­te ani na­pravo, ani naľavo!

Ekumenický

32 Dbaj­te o to, aby ste za­chovávali, čo vám pri­kázal Hos­podin, váš Boh. Ne­od­chyľuj­te sa ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

32 Pro­to peč­livě do­držuj­te, co vám Hos­po­din, váš Bůh, přikázal. Ne­u­chyluj­te se na­pravo ani nale­vo.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček