Bible21Deuteronomium4,9

Deuteronomium 4:9

Střez se však a dávej dob­rý po­zor, abys ne­za­po­mněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všech­ny dny svého živo­ta to nenech vy­mizet ze svého srd­ce, ale se­z­na­muj s tím své syny a vnu­ky.


Verš v kontexte

8 A který mo­cný národ má pravi­dla a záko­ny tak sprave­dlivé, jako je ce­lý ten­to Zákon, který vám dnes předkládám? 9 Střez se však a dávej dob­rý po­zor, abys ne­za­po­mněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všech­ny dny svého živo­ta to nenech vy­mizet ze svého srd­ce, ale se­z­na­muj s tím své syny a vnu­ky. 10 Toho dne, kdy jste stá­li před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na Orébu, mi Hos­po­din ře­kl: „Shro­máž­di mi lid. Chci, ať slyší má slova a učí se mne ctít po všech­ny dny svého živo­ta na ze­mi. Té­muž ať učí i své děti.“

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Len sa maj na po­zore a veľmi os­tríhaj svoju dušu, aby si nezabudol vecí, ktoré videly tvoje oči, a aby ne­uh­li z tvoj­ho srd­ca po všet­ky dni tvoj­ho života, a oznámiš ich svojim synom i synom svojich synov.

Evanjelický

9 Len sa maj na po­zore a dob­re sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlast­né oči, a aby ne­vymiz­li z tvoj­ho srd­ca po celý čas tvoj­ho života; obo­znám s nimi svojich synov i vnukov -

Ekumenický

9 Len sa maj na po­zore a poriad­ne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlast­né oči videl a ne­vymiz­lo to z tvojho srd­ca, kým žiješ. Po­uč o tom svojich synov a vnukov.

Bible21

9 Střez se však a dávej dob­rý po­zor, abys ne­za­po­mněl, co jsi na vlastní oči spatřil. Po všech­ny dny svého živo­ta to nenech vy­mizet ze svého srd­ce, ale se­z­na­muj s tím své syny a vnu­ky.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček