Bible21Deuteronomium4,42

Deuteronomium 4:42

aby se tam směl uchý­lit každý, kdo něko­ho neúmy­s­lně za­bil, aniž ho kdy před­tím měl v nenávisti. Uchýlí se do jedno­ho z těch měst a zůstane naživu:


Verš v kontexte

41 Mo­jžíš pak určil tři měs­ta na východní straně Jordánu, 42 aby se tam směl uchý­lit každý, kdo něko­ho neúmy­s­lně za­bil, aniž ho kdy před­tím měl v nenávisti. Uchýlí se do jedno­ho z těch měst a zůstane naživu: 43 Be­cer na pusté náhorní rovině pro poko­lení Ru­ben, Rá­mot v Gi­leá­du pro poko­lení Gád a Go­lan v Bášanu pro poko­lení Mana­ses.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

42 aby sa ta utiekol vrah, ktorý by za­bil svoj­ho blížneho znenaz­dania a ktorý ho pred­tým ne­mal v nenávis­ti, a tedy sa utečie do nie­ktorého z tých miest a bude žiť,

Evanjelický

42 aby tam mohol utiecť vrah, ktorý neúmysel­ne za­bije svoj­ho blížneho, ktorého ne­mal pred­tým v nenávis­ti: ak utečie do jed­ného z tých­to miest, ostane nažive:

Ekumenický

42 aby ta mohol uj­sť ten, kto svoj­ho blížneho neúmysel­ne za­bil a pred­tým ho ne­mal v nenávisti. Útekom do nie­ktorého z týchto miest zo­stane nažive.

Bible21

42 aby se tam směl uchý­lit každý, kdo něko­ho neúmy­s­lně za­bil, aniž ho kdy před­tím měl v nenávisti. Uchýlí se do jedno­ho z těch měst a zůstane naživu:

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček