Bible21Deuteronomium4,37

Deuteronomium 4:37

To pro­to, že mi­loval tvé ot­ce, vy­vo­lil je­jich bu­dou­cí símě. Tebe pak osobně vy­ve­dl svou ve­likou mo­cí z Egyp­ta,


Verš v kontexte

36 Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě vy­učil, a na zemi ti ukázal svůj ve­liký oheň, abys slyšel jeho slova z pro­středku ohně. 37 To pro­to, že mi­loval tvé ot­ce, vy­vo­lil je­jich bu­dou­cí símě. Tebe pak osobně vy­ve­dl svou ve­likou mo­cí z Egyp­ta, 38 aby před te­bou vy­hnal náro­dy větší a mo­cnější, než jsi ty, aby tě uve­dl do je­jich země a dal ti ji za dě­dictví, jak se to právě dnes děje.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

37 A pre­to, že miloval tvojich ot­cov, vy­volil si ich semeno po nich a vy­viedol ťa svojou tvárou a svojou veľkou silou z Egyp­ta,

Evanjelický

37 Pre­tože miloval tvojich ot­cov a po nich si vy­volil ich po­tom­stvo, osob­ne ťa vy­viedol svojou veľkou silou z Egyp­ta,

Ekumenický

37 Pre­tože miloval tvojich ot­cov, vy­volil si po nich aj ich po­tom­stvo. Šiel s tebou a svojou prítom­nosťou a veľkou mocou ťa vy­viedol z Egypta,

Bible21

37 To pro­to, že mi­loval tvé ot­ce, vy­vo­lil je­jich bu­dou­cí símě. Tebe pak osobně vy­ve­dl svou ve­likou mo­cí z Egyp­ta,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček