Bible21Deuteronomium4,22

Deuteronomium 4:22

Ano, zemřu v této ze­mi. Ne­přejdu Jordán, ale vy ho přejdete a ob­sadí­te tu krásnou zem.


Verš v kontexte

21 Na mě se ale Hos­po­din kvů­li vašim slovům rozhněval. Přísahal, že ne­pře­kročím Jordán a ne­ve­jdu do té krásné země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví. 22 Ano, zemřu v této ze­mi. Ne­přejdu Jordán, ale vy ho přejdete a ob­sadí­te tu krásnou zem. 23 Měj­te se tedy na po­zo­ru, abys­te ne­za­po­mně­li na smlou­vu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, kte­rou s vá­mi uzavřel, a ne­vy­tvoři­li si modlu v jakéko­li podobě, což ti Hos­po­din, tvůj Bůh, za­kázal.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo ja zo­mriem v tej­to zemi, ne­prej­dem cez Jordán, ale vy prej­dete a zauj­mete tú k­rás­nu zem dob­rú do dedičs­tva.

Evanjelický

22 Áno, ja zo­mriem v tej­to krajine, ne­prej­dem cez Jor­dán, ale vy prej­dete a za­beriete tú dob­rú krajinu do vlast­níc­tva.

Ekumenický

22 Ja však zo­mriem v tejto krajine, ne­prek­ročím Jor­dán, ale vy prej­dete a ob­sadíte tú dob­rú krajinu.

Bible21

22 Ano, zemřu v této ze­mi. Ne­přejdu Jordán, ale vy ho přejdete a ob­sadí­te tu krásnou zem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček