Bible21Deuteronomium4,21

Deuteronomium 4:21

Na mě se ale Hos­po­din kvů­li vašim slovům rozhněval. Přísahal, že ne­pře­kročím Jordán a ne­ve­jdu do té krásné země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví.


Verš v kontexte

20 ale vás Hos­po­din vzal a vy­ve­dl z tavicí pe­ce, z Egyp­ta. Tak jste se jako lid sta­li jeho dě­dictvím a tak je tomu dodnes. 21 Na mě se ale Hos­po­din kvů­li vašim slovům rozhněval. Přísahal, že ne­pře­kročím Jordán a ne­ve­jdu do té krásné země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví. 22 Ano, zemřu v této ze­mi. Ne­přejdu Jordán, ale vy ho přejdete a ob­sadí­te tu krásnou zem.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale Hos­podin sa na­hneval na mňa pre vás a pri­sahal, že ne­prej­dem cez Jordán a že ne­voj­dem do tej k­rás­nej zeme dob­rej, ktorú Hos­podin, tvoj Bôh, dáva tebe do dedičstva.

Evanjelický

21 Hos­podin sa však pre vás roz­hneval na mňa a pri­sahal, že ne­prej­dem cez Jor­dán a ne­voj­dem do dob­rej krajiny, ktorú ti Hos­podin, tvoj Boh, dáva do vlast­níc­tva.

Ekumenický

21 Pre vás sa Hos­podin roz­hneval na mňa a pri­sahal, že ne­prej­dem cez Jor­dán a ne­voj­dem do dob­rej krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva.

Bible21

21 Na mě se ale Hos­po­din kvů­li vašim slovům rozhněval. Přísahal, že ne­pře­kročím Jordán a ne­ve­jdu do té krásné země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček