Bible21Deuteronomium4,16

Deuteronomium 4:16

abys­te se ne­zvrh­li a ne­vy­tvoři­li si modlu v jakéko­li podobě, ať by to byla so­cha ve tva­ru muže či že­ny,


Verš v kontexte

15 Toho dne, kdy k vám Hos­po­din pro­mlu­vil na Orébu z pro­středku ohně, jste pře­ce ne­vi­dě­li žádnou podo­bu. Měj­te se tedy vel­mi na po­zo­ru, 16 abys­te se ne­zvrh­li a ne­vy­tvoři­li si modlu v jakéko­li podobě, ať by to byla so­cha ve tva­ru muže či že­ny, 17 jakéhoko­li zvířete na ze­mi, jakéhoko­li ptáka lé­tajícího po ne­bi,

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

16 Aby ste sa neporušili a ne­učinili si nejakej rytiny, podoby nejakého ob­razu, nech už by bol jakýkoľvek, nejakej podobiz­ne muža alebo ženy,

Evanjelický

16 aby ste sa ne­zvr­h­li a ne­urobili si nejakú mod­lu, podobu muža alebo ženy,

Ekumenický

16 aby ste sa ne­zvr­h­li a ne­urobili si nijakú podobu mod­ly ani podobu muža či ženy,

Bible21

16 abys­te se ne­zvrh­li a ne­vy­tvoři­li si modlu v jakéko­li podobě, ať by to byla so­cha ve tva­ru muže či že­ny,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček