Bible21Deuteronomium4,11

Deuteronomium 4:11

A tak jste se při­blíži­li a stanu­li pod ho­rou. Hora plá­la ohněm až k samé­mu ne­bi; ko­lem tma, ob­lak a mračno.


Verš v kontexte

10 Toho dne, kdy jste stá­li před Hos­po­di­nem, svým Bo­hem, na Orébu, mi Hos­po­din ře­kl: „Shro­máž­di mi lid. Chci, ať slyší má slova a učí se mne ctít po všech­ny dny svého živo­ta na ze­mi. Té­muž ať učí i své děti.“ 11 A tak jste se při­blíži­li a stanu­li pod ho­rou. Hora plá­la ohněm až k samé­mu ne­bi; ko­lem tma, ob­lak a mračno. 12 Teh­dy k vám Hos­po­din pro­mlu­vil z pro­středku ohně. Slyše­li jste slova, ale ne­ro­ze­z­náva­li žádnou podo­bu, pou­ze hlas.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy ste sa pri­blížili a stáli ste pod vr­chom, ktorý horel ohňom až hore do samého neba, a bola na ňom tma, ob­lak a mrákava.

Evanjelický

11 Keď sme sa pri­blížili a za­stali pod vr­chom, vrch vzplanul ohňom po samé nebo, za­halené do tmy, ob­laku a mrákavy.

Ekumenický

11 Keď ste sa vtedy pri­blížili a stáli ste na úpätí vr­chu, za­tiaľ čo za tmy ob­lakov a mrákav vrch blčal v ohni až po samé nebo,

Bible21

11 A tak jste se při­blíži­li a stanu­li pod ho­rou. Hora plá­la ohněm až k samé­mu ne­bi; ko­lem tma, ob­lak a mračno.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček