Bible21Deuteronomium3,16

Deuteronomium 3:16

Synům Ru­benovým a Gádovým jsem dal území od Gi­leá­du k po­toku Arnon (je­hož stře­dem vede hranice) a až k po­toku Jabok, který tvoří hranici Amon­ců.


Verš v kontexte

15 Gi­leád jsem dal Machi­rovi. 16 Synům Ru­benovým a Gádovým jsem dal území od Gi­leá­du k po­toku Arnon (je­hož stře­dem vede hranice) a až k po­toku Jabok, který tvoří hranici Amon­ců. 17 Je­jich západní hranici tvoří jordán­ské údo­lí Arava, a to od Ga­li­lej­ského je­ze­ra až po Mrt­vé moře v Aravě pod ú­bočím Pisgy na východě.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileáda, a to ob­lasť až po dolinu potoka Arnona, po stred tej doliny, a územie a tak až po po­tok Jab­bok, po územie synov Am­monových

Evanjelický

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal z Gileádu až po po­tok Ar­nón - stred údolia tvorí hranicu - a až po po­tok Jab­bók, hranicu Am­món­cov;

Ekumenický

16 Rúbenov­com a Gádov­com som dal časť Gileádu až po po­tok Ar­nón s hranicou v strede riečis­ka, až k potoku Jab­bók, hranici Amónčanov

Bible21

16 Synům Ru­benovým a Gádovým jsem dal území od Gi­leá­du k po­toku Arnon (je­hož stře­dem vede hranice) a až k po­toku Jabok, který tvoří hranici Amon­ců.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček