Bible21Deuteronomium3,1

Deuteronomium 3:1

Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei.


Verš v kontexte

1 Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei. 2 Hos­po­din mi ře­kl: „Ne­boj se ho! Vy­dal jsem ho s ce­lým jeho li­dem i s jeho zemí do tvých ru­kou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emo­rej­ským králem Si­cho­nem, sídlícím v Chešbonu.“ 3 Hos­po­din, náš Bůh, teh­dy vy­dal do našich ru­kou i bášan­ského krále Oga se vším jeho li­dem. Bili jsme je, až z nich ne­zůstal je­diný živý.

späť na Deuteronomium, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei.

Evanjelický

1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom.

Ekumenický

1 Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei.

Bible21

1 Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček