Bible21Deuteronomium23,8

Deuteronomium 23:8

Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec.


Verš v kontexte

7 Po všech­ny své dny nikdy ne­bu­deš usi­lovat o mír s nimi ani o je­jich pro­spěch. 8 Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec. 9 Po­tom­ci, kteří se jim na­rodí ve třetím poko­lení, smí vejít do Hos­po­di­nova shro­máždění.

späť na Deuteronomium, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.

Ekumenický

8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec.

Bible21

8 Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček